בעובי 2 אטומים בלבד: הטכנולוגיה הזעירה בעולם והמשמעות לטלפונים הניידים שלנו

הטכנולוגיה החדשה מאפשרת לקודד מידע אל היחידה הדקה ביותר המוכרת כיום למדע • היא עשויה להוביל לייעול בהתקנים אלקטרוניים מבחינת צפיפות, מהירות ומחיר • החוקרים: המזעור יביא לשיפור בהתקנים אלקטרוניים, יביא לדרכים מקוריות לשליטה על המידע

Read more 

Share:

More Posts

‘Slidetronics’ makes its debut

Researchers have discovered a novel way of switching the polarization of an ultrathin ferroelectric material. The mechanism, dubbed “slidetronics” because it occurs when adjacent atomic

שלבים אטומיים בסולם החשמלי הדק בטבע

מחקר חדש חושף מערכת גבישים דו-ממדית המאפשרת שליטה ייחודית במטען החשמלי שלה באמצעות החלקה בין שכבות אטומיות. המערכת החדשה יוצרת שלבי סולם בעובי אטומי של